מטבח ELEGANT

מטבח ELEGANT
גוונים חמים , המביעים את כל ההרמוניה של מרחב פונקצית המגורים . בהסדר זה סט הקיר שבו המודולים פתוחים להגדיר את הקצב ,בנוסף יש לסיים במאפיין של השחף האפור בצבע לרבד מט - עבור הרחבת האלמנטים של התפאורה