מטבח MIA

מטבח MIA
גוונים חמים , המביעים את כל ההרמוניה של מרחב פונקצית המגורים . בהסדר זה סט הקיר שבו המודולים פתוחים להגדיר את הקצב , יש מאפיין של השחף האפור .צבע לרבד מט - עבור הרחבת האלמנטים של תפאורה
4900 ש"ח