מטבח smile

מטבח smile
וונים חמים , המביעים את כל ההרמוניה של המרחב בפונקצית המגורים . בהסדר זה סט הקיר שבו המודולים פתוחים להגדיר את הקצב ,  יש לסיים במאפיין של השחף האפור צבבע לרבד מט - עבור הרחבת הדקורטיביות הביסקוויט הצבעוני - עבור האלמנטים הבסיסיים של זכוכית